stat4u
ABC ROWERZYSTY - Quick.Cms - szybki i prosty system zarządzania treścią

ABC ROWERZYSTY

Aktualności » ABC ROWERZYSTY

Data:13.05.2018 (ost. aktualizacja 13.05.2018 11:41)
  • Źródło: KPP Kętrzyn
    Źródło: KPP Kętrzyn

   Zaczął się sezon na korzystanie z rowerów co niewątpliwie przynosi same korzyści. Pamiętajmy jednak o przestrzeganiu podstawowych przepisów.

Pamiętaj, rower jest pojazdem, więc jadącego nim rowerzystę obowiązują przepisy ruchu drogowego. Do poruszania się nim po drodze publicznej musisz mieć ukończone 18 lat, a jeśli rowerzysta nie jest pełnoletni, powinien mieć kartę rowerową. Dzieci poniżej 10 roku życia powinny jeździć po drogach publicznych wyłącznie pod opieką dorosłych. Dziecko w wieku do lat 7 może być przewożone na rowerze pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

Jadąc rowerem masz obowiązek korzystać z drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych, jednak wtedy ustępujemy miejsca pieszym. Jeśli takowej nie ma, poruszamy się poboczem, chyba, że nie nadaje się ono do jazdy. Jeśli nie ma drogi rowerowej ani pobocza należy jechać jezdnią, trzymając się prawej strony.

Pamiętajmy poruszanie się chodnikiem jest dozwolone tylko wyjątkowo:

 -    gdy rowerzysta opiekuje się osobą w wieku do 10 lat kierującą rowerem,

  -  gdy panują ciężkie warunki drogowe / śnieg, gołoledź, silny wiatr, mgła/,

 -   gdy szerokość chodnika wynosi co najmniej 2 metry i wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów dozwolony jest z prędkością powyżej 50 km/ h, brakuje wydzielonej drogi dla rowerów.

Przepis ten oznacza, że w większości sytuacji na terenie miasta poruszamy się jezdnią. Uwaga szczególna – nawet jeśli jedziemy chodnikiem to przez przejścia dla pieszych rower przeprowadzamy. Na ten przepis powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, gdyż bardzo rzadko rowerzyści go przestrzegają. Pamiętajmy, że jeżeli wjeżdżamy rowerem na tzw. „zebry” to kierowca samochodu ma często ułamek sekundy na wyhamowanie, a w razie wypadku to rowerzysta odniesie największe obrażenia.

Rower  powinien być wyposażony:

    - z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej,

   -  z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt
oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej,

   -    co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec,

   -  w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Ważniejsze informacje dotyczące warunków jakie powinny spełniać światła roweru:

światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m; dopuszcza się migające światła pozycyjne;  światła czerwone nie mogą być widoczne z przodu, a światła białe (żółte selektywne) – z tyłu.

Zakazy:

Kierującemu rowerem zabrania się:

 -   jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego,

 -   jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach,

 -   czepiania się pojazdów,

 -    kierowania rowerem w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,

-    przewożenia pasażera, który jest w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub innego środka działającego,

-    przejeżdżania przez przejście dla pieszych. Rowerzysta zobowiązany jest zejść z roweru, przeprowadzić go przez jezdnię i wsiąść na rower dopiero za przejściem,

-    korzystania z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku,

-    holowania innego rowerzysty lub osoby poruszającej się np. na wrotkach, sankach czy deskorolce.

Piesi a ścieżki rowerowe

Niejednokrotnie spotkać możemy się z sytuacją, gdy pieszy porusza się drogą rowerową, mimo znajdującego się obok chodnika. Wynika to nie tylko z braku znajomości prawa, ale również ignorowania znaków poziomych i pionowych. Należy pamiętać, iż zarówno ścieżka rowerowa, jak i chodnik posiadają odpowiednie oznaczenie. W większości przypadków również droga rowerowa wybrukowana jest czerwoną kostką, co powinno być ostrzeżeniem dla pieszego, aby na nią nie wchodzić.

Zgodnie z Kodeksem drogowym, pieszy może poruszać się drogą dla rowerów tylko w przypadku braku chodnika lub pobocza lub braku możliwości korzystania z nich. Pieszy korzystający ze ścieżki rowerowej, oprócz osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest do ustąpienia pierwszeństwa rowerzyście. Za niestosowanie się do tych przepisów, może zostać ukarany mandatem karnym.

KPP Kętrzyn/jk