stat4u
Działania w sprawie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. - Quick.Cms - szybki i prosty system zarządzania treścią

Działania w sprawie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców.

Aktualności » Działania w sprawie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców.

Data:04.07.2013 (ost. aktualizacja 04.07.2013 17:02)
  • źródło: W-MOSG
    źródło: W-MOSG

Podpisany dokument reguluje współpracę stron w zakresie współdziałania na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Koordynacja odnosi się do przekazywania i wymiany informacji o naruszeniu przepisów dotyczących wykonywania pracy, w tym o przypadkach nielegalnego zatrudniania cudzoziemców, powierzania im innej pracy zarobkowej oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców na terytorium RP.

Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej wraz z inspektorami pracy będą podejmowali kontrolę w zakresie realizacji zadań Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy związanych z przestrzeganiem przepisów o cudzoziemcach. Ponadto porozumienie gwarantuje podnoszenie kwalifikacji i wzajemne doskonalenie metod kontroli.

Pierwsze regulacje związane z współdziałaniem obu instytucji pojawiły się w 2007 roku
w ustawie o Państwowej Inspekcji Pacy. Katalog uprawnień Straży Granicznej wzbogacił się w obszarze kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców i prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców dwa lata później. Przed samodzielnym rozpoczęciem działalności kontrolnej przez funkcjonariuszy Straży  Granicznej odbyło się wiele spotkań z Inspektorami Państwowej Inspekcji Pracy mających  na celu przygotowanie funkcjonariuszy do realizacji nowych uprawnień.

W rezultacie od 2009 roku do teraz Straż Graniczna na Warmii i Mazurach przeprowadziła 151 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, również wspólnie z inspektorami pracy.

Przedstawione liczby nie oddają jednak w pełni współpracy jaka odbywa się na co dzień. Każda kontrola to godziny przygotowań merytorycznych, to duże ilości konsultacji
i przekazywanych informacji. To także wymiana sugestii i scenariuszy rozwiązań dotyczących przeprowadzenia kontroli.
 

Justyna Szubstarska
Rzecznik Prasowy
Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej