stat4u
Garbno, Korsze. W Garbnie powstała organizacja pozarządowa - Quick.Cms - szybki i prosty system zarządzania treścią

Garbno, Korsze. W Garbnie powstała organizacja pozarządowa

Aktualności » Garbno, Korsze. W Garbnie powstała organizacja pozarządowa

Data:30.10.2014 (ost.aktualizacja 30.10.2014 21:05)
  • Wanda Leszczyńska - prezes stowarzyszenia
    Wanda Leszczyńska - prezes stowarzyszenia

23 czerwca 2014 roku powołane zostało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Garbno „Rozwój Garbna”. Stowarzyszenie liczy 15 członków.

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Najwyższą władzą w Stowarzyszeniu jest Walne Zgromadzenie Członków.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na realizacji następujących celów:

  1. Równe szanse w edukacji dla wszystkich ze względu na trudną sytuację życiową mieszkańców małych wsi.

  2. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju; społecznego, kulturalnego, sportowego, turystycznego i gospodarczego wsi Garbno.

  3. Integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu.

  4. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

 

KRS w Olsztynie przy rejestracji dopatrzył się kilku spraw, które należało doprecyzować. Przepisy się zmieniają i jest to normalny proces. Dzięki sprawnej współpracy dokonano zmian, przygotowano dokumenty i 5 października 2014 r. przyjęto:

- zmianę treści Statutu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Garbno „Rozwój Garbna” poprzez usunięcie treści Uchwały Nr II/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. i wprowadzenie nowego statutu Uchwałą Nr X/2014 z dnia 5 października 2014 r.

- zmianę do Regulaminu Prac Zarządu poprzez zmianę treści Uchwały Nr VIII/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. i wprowadzenie treści nowego Regulaminu Uchwałą Nr XI/2014 z dnia 5 października 2014 r.

Stowarzyszenie po długim czasie niebytu zostało zarejestrowane. O pomoc w rejestracji organizacji zwróciła się do mnie Przewodnicząca Rady Miejskiej w Korszach, argumentując to tym że w gminie brak specjalistów w tym zakresie. Oczywiście zgodziłem się dla dobra mieszkańców, prosząc o konsultacje merytoryczną mojego kolegi po fachu, Tomasza Dudziaka z Korsz.

Udało się.

W skład Zarządu Stowarzyszenia weszły następujące osoby: Pani Wanda Leszczyńska (prezes), Pani Małgorzata Radziewicz (wiceprezes), Pani Janina Czyżewska (skarbnik), Pani Renata Anisiewicz (członek Zarządu).

Powołano organ kontrolny – Komisję Rewizyjną: Pani Romualda Szabłowska (przewodnicząca), Pani Danuta Wołejko (wiceprzewodnicząca), Pani Halina Staszkiel (sekretarz).

Oprócz standardowych uchwał w sprawie powołania organizacji, przyjęcia Statutu, wyboru Komisji Skrutacyjnej, władz organizacji i organu kontroli przyjęto:

- Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków,

- Regulamin Prac Zarządu,

- Regulamin Prac Komisji Rewizyjnej.

Doświadczenie uczy nas, że tego typu uchwały są potrzebne i pomocne w dalszej działalności.

Członkowie Stowarzyszenia „Rozwój Garbna” mogli liczyć na naszą pomoc. Tomasz Dudziak zaproponował ponadto wsparcie medialne tygodnika nfo-Racje, a Ewa Szyszkowska – Papis TelewizjI Mazurskiej.

Dobra współpraca z mediami i pomysł na promocję to połowa sukcesu. Jest to ważny element społeczeństwa obywatelskiego, ważny dla gminy Korsze.

Wspólnie ze stowarzyszeniem „Rozwój Garbna” planujemy przygotowanie dużego projektu poświęconego sztuce „Góra Czarownic”, przy tworzeniu której prace może znaleźć wiele osób. Dodatkowo zapewni ono szeroką promocję dla miejscowości, mieszkańców i całej gminy na szczeblu kraju.

Ewa Szyszkowska-Papis

Marcin Łupkowski

Tomasz Dudziak

 

 

Zdaniem dziennikarza -Tomasz Dudziak

Redaktor Naczelny Info – Racji

 

W spółdzielni jestem pełnomocnikiem ds. ekonomii społecznej. Zajmuję się opracowywaniem rozwiązań związanych z możliwościami rozwoju III sektora i spółdzielni. Przeanalizowałem Statut Stowarzyszenia i nasunęła mi się pewna myśl, która uwzględnia specyfikę wsi Garbno.

Zgodnie ze statutem organizacji, Stowarzyszenie „Rozwój Garbna” swoje cele realizuje odpłatnie poprzez:

- Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z)

- Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)

Widzę w tym ogromną szansę w zlecaniu działań kulturalnych gminy Korsze. Możemy umożliwić dla Stowarzyszenia organizację wydarzeń kulturalnych w Garbnie. Poprzez ich zlecenie organizacja zarobi, a tym samym zatrudni do obsługi członków organizacji i mieszkańców, co zadziała pozytywnie na rozwój wsi.

Poza tym myślę, że Stowarzyszenie „Rozwój Garbna” mogłoby z powodzeniem prowadzić świetlicę wiejską i na ten cel otrzymywać środki z samorządu. Dzięki temu okoliczne gminne miejscowości, nie posiadające świetlic skorzystają na tym. Dzięki temu będzie porządek oraz jest to tańsze niż wykonywanie tego typu prac bezpośrednio przez samorząd. A dodatkowo można podpisać umowę z Bankiem Żywności w Olsztynie i rozdawać dla mieszkańców potrzebujących na miejscu żywność, organizować świąteczne zbiórki, paczki i grupy samopomocowe.

Dodatkowo nasunął mi się kolejny pomysł. Zagospodarowanie wsi poprzez budowę ekologicznych obiektów edukacyjnych. Możliwości do pozyskania wsparcia finansowego są ogromne. Tym bardziej, że zbliża się wielkimi krokami nowy okres programowania na lata 2014 – 2020, w którym takie sprawy będą finansowane. Krajobraz kulturowy i przyrodniczy oraz ekonomia społeczna w jednym. Taka komplementarność to sukces w otrzymaniu dotacji. Tu mamy spełnione wszystkie warunki. Jest duży i nie do końca zagospodarowany teren. Sąsiedztwo szkoły i świetlicy.

Wykonanie ławek, stołów, nasadzenia zieleni oraz urządzenie miejsc na ognisko i zadaszeń. Tak na początek. Potem trzeba o to dbać, więc należałoby pomyśleć o zleceniu dla Stowarzyszenia tego typu usługi. Tym samym ktoś miałby w Garbnie zatrudnienie. Jest to tańsze niż zlecenie dla firmy komunalnej i służy ludziom.