stat4u
Kętrzyn, Bezledy. DELEGACJA REPUBLIKI ANGOLI W WARMIŃSKO-MAZURSKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ - Quick.Cms - szybki i prosty system zarządzania treścią

Kętrzyn, Bezledy. DELEGACJA REPUBLIKI ANGOLI W WARMIŃSKO-MAZURSKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ

Aktualności » Kętrzyn, Bezledy. DELEGACJA REPUBLIKI ANGOLI W WARMIŃSKO-MAZURSKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ

Data:13.04.2017 (ost. aktualizacja 13.04.2017 11:13)
  • Źródło: W-MOSG
    Źródło: W-MOSG

W dniu 12 kwietnia 2017 roku w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej, Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie oraz w Placówce Straży Granicznej w Bezledach odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli administracji rządowej Republiki Angoli oraz Ambasady Republiki Angoli w Warszawie, którym towarzyszyli przedstawiciele Zarządu ds. Cudzoziemców Komendy Głównej SG.

Delegacji Republiki Angoli przewodniczył gen. broni António Pedro Joaquim - Komendant Główny Straży Granicznej, natomiast Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej reprezentowal Komendant Oddziału płk SG Tomasz Semeniuk.

Celem wizyty było zapoznanie członków delegacji z ustawowymi zadaniami formacji w zakresie ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego, zapobiegania, przeciwdziałania oraz ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń. Przybliżono również system szkolenia oraz zadania podejmowane w bezpośredniej ochronie granicy państwowej.

W-MOSG/jk