stat4u
Kętrzyn. Delegacja mongolskich służb imigracyjnych poznaje funkcjonowanie Polskiej Straży Granicznej na przykładzie kętrzyńskich jednostek. - Quick.Cms - szybki i prosty system zarządzania treścią

Kętrzyn. Delegacja mongolskich służb imigracyjnych poznaje funkcjonowanie Polskiej Straży Granicznej na przykładzie kętrzyńskich jednostek.

Aktualności » Kętrzyn. Delegacja mongolskich służb imigracyjnych poznaje funkcjonowanie Polskiej Straży Granicznej na przykładzie kętrzyńskich jednostek.

Data:27.06.2013 (ost. aktualizacja 27.06.2013 15:48)
  • źródło: W-MOSG
    źródło: W-MOSG
Od 25 czerwca w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej przebywa grupa przedstawicieli mongolskich służb imigracyjnych w ramach międzynarodowego projektu "Wzmocnienie współpracy z Państwami Trzecimi przy identyfikowaniu cudzoziemców” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów.

W trakcie pobytu w Centrum Szkolenia Straży Granicznej uczestnicy spotkania zapoznali się z historią, strukturą oraz zadaniami realizowanymi przez kętrzyńską szkołę. W ramach przygotowanych spotkań
z ekspertami wybranych pionów delegacja zapoznana została z systemem szkoleń funkcjonariuszy formacji, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń adresowanych do funkcjonariuszy pionu ds. cudzoziemców, zasadami naboru do służby oraz budową dokumentów uprawniających do przekraczania granicy i metodami ich identyfikacji. Przedstawiciel Zakładu Granicznego szczegółowo omówił system ochrony granicy lądowej. Goście zapoznali się także z bazą dydaktyczną Centrum Szkolenia SG.

Istotnym punktem wizyty było poznanie w rzeczywistych warunkach realizowanych zadań przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Delegacja wizytowała drogowe przejście graniczne w Bezledach, gdzie Komendant ppłk SG Mariusz Haraf osobiście przedstawił specyfikę
i funkcjonalność przejścia. Gości zapoznano z organizacją ruchu granicznego oraz sprzętem wykorzystywanym w ochronie granicy państwowej. Komendant Placówki omówił również zagadnienia i rozwiązania praktyczne wynikające z małego ruchu granicznego,
a także zasady prowadzenia współpracy z partnerem rosyjskim, w tym roli Pełnomocnika Granicznego.
 
Dzisiaj mongolska delegacja służb migracyjnych zapoznała się z założeniamii funkcjonowania Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców.
W Kętrzynie jest jeden z 6 ośrodków gdzie są umieszczani cudzoziemcy, którzy oczekują na rozstrzygniecie wniosków uchodźczych lub na wydalenie. Delegacja była zainteresowana zasadami umieszczania cudzoziemców w Ośrodku, prawami i obowiązkami osób umieszonych, a także warunkami lokalowymi.
 
Dzisiaj delegacja kończy wizytę.
 
Justyna Szubstarska
Rzecznik Prasowy
Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
 
JK