stat4u
Kętrzyn. KOLEJNI WYSZKOLENI STRAŻACY OCHOTNICY - Quick.Cms - szybki i prosty system zarządzania treścią

Kętrzyn. KOLEJNI WYSZKOLENI STRAŻACY OCHOTNICY

Aktualności » Kętrzyn. KOLEJNI WYSZKOLENI STRAŻACY OCHOTNICY

Data:15.06.2015 (ost. aktualizacja 15.06.2015 15:10)
  • źródło: PPSP w Kętrzynie
    źródło: PPSP w Kętrzynie

W dniach 28.05.2015 – 14.06.2015 r. odbył się kolejny kurs szkoleniowy strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kętrzyńskiego. Szkolenie przeprowadzili nieodpłatnie funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Całe szkolenie odbyło się na terenie, obiektach i sprzęcie kętrzyńskiej Komendy.

Na kurs zgłoszono 11 osób.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ochotników do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań podczas działań ratowniczo – gaśniczych. W czasie kursu strażacy ratownicy mieli możliwość zapoznania się z zasadami taktyki pożarniczej i ratowniczej, poznawali organizację łączności i współdziałania, techniki operowania prądami gaśniczymi, metody prowadzenia ewakuacji ludzi, mienia i zwierząt, a także zagadnienia BHP na miejscu akcji ratowniczej. Bardzo duży nacisk położyliśmy na zajęcia ze sprzętem ochrony dróg oddechowych. Każdy ze strażaków ochotników musiał zaliczyć dosyć trudne zajęcia praktyczne w masce i z butlą powietrzną na plecach.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmowały łącznie 51 godzin lekcyjnych.

W niedzielę 14 czerwca br. odbyły się egzaminy teoretyczne i praktyczne ćwiczenia sprawdzające wszystkie nabyte umiejętności.  Do egzaminu przystąpiło łącznie 9 osób.

W dniu 14 czerwca br.  Z- ca Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie mł. bryg. Szymon Sapieha wręczył świadectwa ukończenia szkolenia absolwentom kursu.

W ocenie komisji powołanej przez Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie bryg. Zbigniewa Borysa, egzaminy wypadły dobrze i świadczą o rzetelnym przygotowaniu się strażaków ochotników do działań ratowniczych. Co jest niezmiernie ważne, gdyż w wielu przypadkach to właśnie strażacy ochotnicy są pierwsi na miejscu zdarzenia i wielokrotnie wykonują samodzielnie coraz bardziej skomplikowane czynności ratownicze. Mało tego, to właśnie jednostki OSP stanowią trzon Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, który ma za zadanie ratowanie zagrożonego zdrowia, życia ludzkiego i mienia oraz środowiska. Często więc podczas zdarzeń ma miejsce ścisła współpraca różnych jednostek ochrony przeciwpożarowej i służb ratowniczych, a takie ćwiczenia i kursy mają doskonalić przyjęte zasady tej współpracy, wyrównać poziom wyszkolenia i przygotowania ratowników.

Kierownikiem kursu dbającym o jego prawidłowy przebieg i organizację był mł. kpt. Piotr Kimba

Szymon Sapieha

Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Kętrzynie