stat4u
Kętrzyn, Korsze. BEZPIECZNA SIEĆ - POLICJANCI W SZKOLE - Quick.Cms - szybki i prosty system zarządzania treścią

Kętrzyn, Korsze. BEZPIECZNA SIEĆ - POLICJANCI W SZKOLE

Różne » Kętrzyn, Korsze. BEZPIECZNA SIEĆ - POLICJANCI W SZKOLE

Data:18.10.2017(ost. aktualizacja 18.10.2017 15:10)
  • Źródło: KPP Kętrzyn
    Źródło: KPP Kętrzyn

Spotkanie prowadzone z uczniami odbyło się na zaproszenie dyrekcji szkoły. Policjanci zapoznali młodzież z zasadami odpowiedzialności za czyny karalne, wytłumaczyli aspekty ochrony wizerunku i dóbr osobistych człowieka oraz zapoznali z zagrożeniami związanymi z cyberprzemocą. Spotkanie to miało na celu m.in podniesienie świadomości prawnej w zakresie odpowiedzialności nieletnich za czyny związane z przestępczością internetową. Podczas spotkania policjanci rozmawiali z uczniami na temat ich bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu. Dużo uwagi poświęcono także zasadom etykiety oraz dobrym praktykom w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnych. Mundurowi wyjaśniali dlaczego nie należy zamieszczać w sieci swoich danych osobowych oraz przedstawiali zagrożenia płynące z beztroskiego zawierania znajomości internetowych. Młodzi ludzie z zainteresowaniem obejrzeli przygotowany dla nich film poruszający kwestie bezpieczeństwa w sieci oraz chętnie odpowiadali na związane z nim pytania policjantów. Funkcjonariusze liczą na to, że rady, których udzielili młodym ludziom okażą się przydatne podczas surfowania w sieci, i, że będą postrzegani jako ci, na których można liczyć w potrzebie.

KPP Kętrzyn/jk