stat4u
Kętrzyn. NIE LEKCEWAŻ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH - Quick.Cms - szybki i prosty system zarządzania treścią

Kętrzyn. NIE LEKCEWAŻ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH

Aktualności » Kętrzyn. NIE LEKCEWAŻ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH

Data:01.08.2018 (ost. aktualizacja 01.08.2018 13:01)
  • Ilustracja do tekstu/ fot. T. Dudziak
    Ilustracja do tekstu/ fot. T. Dudziak

Pomimo, że wypadki na przejazdach kolejowych w ogólnej statystyce wypadków drogowych nie stanowią dominującej pozycji, to jednak z uwagi na okoliczności w jakich do nich dochodzi, a przede wszystkim z uwagi na to, że charakteryzują się tragicznymi skutkami, bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych pozostaje pod nadzorem policji oraz innych właściwych służb.

W tym roku w okresie trwania wakacji na przejazdach kolejowych na terenie kraju doszło do 16 wypadków drogowych, w których zginęło 6 osób.

W związku z powyższym planujemy działania mające na celu podniesienie świadomości uczestników ruchu drogowego na temat zagrożeń związanych z nieprawidłowymi zachowaniami kierujących i pieszych podczas przekraczania przejazdów kolejowych oraz przypomnienie przepisów dotyczących zasad poruszania się w takich miejscach

Należy pamiętać, że na drodze dojazdowej do każdego z tych miejsc, ustawione są znaki drogowe, które zawczasu ostrzegają uczestników ruchu o przejeździe kolejowo-drogowym. Na samym przejeździe również znajdują się odpowiednie znaki ostrzegawcze lub znaki zakazu np. znak „stop”. Prowadząc działania Policja będzie uczulała uczestników ruchu, że stosowanie się do tych zasad, to czasami kwestia życia lub śmierci.  

Warto pamiętać, że:

Kierujący pojazdem jest obowiązany jest:

•        zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność;

•        przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona;

•        prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd;

•        w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Kierującemu pojazdem zabrania się:

•        objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;

•        wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

•        wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;

•        omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Przypominamy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych!

INFORMUJEMY !

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp.zo.o. w Gdańsku – wykonawca robót torowych zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu przystępuje do remontu nawierzchni w przejeździe kolejowym. W ciągu drogi powiatowej nr 1396N Sępopol – Lwowiec – Michałkowo w km 18+246 w miejscowości Maciejki nastąpi zamknięcie przejazdu na 8 dób. Od dnia 06.08.2018r. godzina 8.00 do dnia 14.08.2018r. godzina 15.00. Roboty będą wykonywane w obrębie pasa kolejowego.

 

KPP Kętrzyn