stat4u
Kętrzyn. STRAŻACY APELUJĄ - KOMINY DO KONTROLI - Quick.Cms - szybki i prosty system zarządzania treścią

Kętrzyn. STRAŻACY APELUJĄ - KOMINY DO KONTROLI

Aktualności » Kętrzyn. STRAŻACY APELUJĄ - KOMINY DO KONTROLI

Data:14.10.2015 (ost. aktualizacja 14.10.2015 05:37)
  • źródło: KPPSP w Kętrzynie
    źródło: KPPSP w Kętrzynie

Okres grzewczy dopiero się rozpoczął, a strażacy już odnotowują wzrost interwencji związanych z pożarami i zagrożeniami w urządzeniach i instalacjach grzewczych, kominowych i wentylacyjnych.

Dlatego kętrzyńscy strażacy przypominają o bezpieczeństwie pożarowym w okresie grzewczym.

 

Czym palić, jak palić tak, żeby było ciepło, przytulnie, ale i bezpiecznie.

Zazwyczaj o tej porze roku niestety wybucha wiele pożarów spowodowanych nieprawidłową eksploatacją urządzeń i instalacji grzewczych oraz nieterminowym czyszczeniem przewodów kominowych i palenisk lub co jeszcze gorsze w ogóle brakiem tego typu czyszczenia.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719):

§ 34. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

  1)   od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

  2)   od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 3 miesiące;

  3)   od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 6 miesięcy.

2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.