stat4u
Kętrzyn. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE ŻNIW, SIANOKOSÓW I OMŁOTÓW - Quick.Cms - szybki i prosty system zarządzania treścią

Kętrzyn. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE ŻNIW, SIANOKOSÓW I OMŁOTÓW

Różne » Kętrzyn. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE ŻNIW, SIANOKOSÓW I OMŁOTÓW

Data:01.08.2018 (ost. aktualizacja 01.08.2018 12:43)
 • Źródło: PPSP Kętrzyn
  Źródło: PPSP Kętrzyn

 

Okres żniw charakteryzuje się wzrostem zagrożenia pożarowego w rolnictwie. Dlatego też wszelkie czynności z tym związane wymagają wzmożonej ostrożności, która dotyczy głównie rolników, właścicieli, dzierżawców pól uprawnych i gospodarstw.

 

Zabezpieczenie gospodarstw.

Sianokosy to czas gromadzenia dużej ilości płodów rolnych w stodołach, stertach i stogach. Każdy właściciel powinien zatem:

 • sprawdzić miejsce magazynowania plonów i ich stan bezpieczeństwa pożarowego;

 • dokonać sprawdzenia sprawności maszyn i urządzeń rolniczych;

 • przygotować podręczny sprzęt gaśniczy i chociaż minimum środków gaśniczych – pamiętaj – wiadrem pełnym wody, czy nawet zwykłego piasku też możesz ugasić pożar w pierwszej fazie;

 • zorganizować dozór nad małymi dziećmi – mogą one zaprószyć ogień lub co się bardzo często zdarza ulec groźnemu wypadkowi.

 

Postępowanie z sianem.

Siano jest materiałem, które może nie tylko ulec zapaleniu od małego źródła energii, ale też zapalić się samoistnie. Dlatego też pamiętaj:

 • siano należy zwozić po dokładnym wysuszeniu;

 • samozapaleniu towarzyszy wcześniejszy wzrost temperatury wewnątrz składowiska, dlatego też zaleca się mierzenie temp. w ciągu kilku pierwszych tygodni po złożeniu; w przypadku stwierdzenia wzrostu temp. siano powinno być przewietrzone i ponownie przesuszone oraz przełożone z jednego miejsca na drugie;

 • zabezpiecz stóg, stertę przed działaniem wody opadowej;

 • silnemu nagrzaniu składowiska może towarzyszyć wydzielanie się nieprzyjemnego zapachu oraz gazu o ciemnobrunatnej barwie.

Znając powyższe warunki warto też poznać zasady ustawiania stert i stogów, by nie zagrażały one innym obiektom.

A zatem stogi i sterty muszą być ustawione w odległości nie mniejszej niż:

 • 100 m od lasów i terenów zalesionych;

 • 30 m od dróg publicznych i torów kolejowych;

 • 10 m od dróg wewnętrznych i od granicy działki;

 • 30 m od budynków z materiałów palnych i 20 od budynków z materiałów niepalnych;

 • 30 m od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia;

 • 30 m od pozostałych stert i stogów.


 

Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.

 

Podstawa prawna: Rozdział 10 - § 42 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010. 109.719).

Przypominamy też, że wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.

 

Postępowanie podczas omłotów.

W tym przypadku ostrożność polega głównie na zadbaniu, by urządzenia, których stan awaryjny może grozić pożarem były ustawione w bezpiecznej odległości. W miejscu prac omłotowych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu – jakże często ignorowany. Zagrożenie pożarowe może również stwarzać niewłaściwa praca młockarni, dlatego też w trakcie jej pracy należy sprawdzać czy:

 • części cierne nie nagrzewają się nadmiernie;

 • koła pasowe i pasy nie ocierają się o osłony młockarni;

 • słoma nie utrudnia pracy wytrząsaczy;

 • zabezpieczone są urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;

 • osiadający na urządzeniu pył nie powoduje zagrożenia pożarowego.

 

Praca kombajnu i zagrożenie pożarowe.

Zachowanie bezpieczeństwa pożarowego podczas pracy kombajnu polega głownie na:

 • bezwzględnym przestrzeganiu zakazu palenia tytoniu;

 • ścisły przestrzeganiu instrukcji obsługi;

 • sprawdzeniu przed pracą stanu paliwa w zbiorniku, oleju w skrzyni korbowej silnika i skrzyni biegów; instalacji elektrycznej; akumulatorów;

 • usunięciu przed rozpoczęciem pracy śladów smarów, oleju i paliwa z zewnętrznych podzespołów maszyny;

 • nie eksploatowaniu silnika przy uszkodzonym lub zanieczyszczonym tłumiku wydechu;

 • systematycznym usuwaniu zanieczyszczeń z osłony chłodni;

 • przerwaniu pracy przy znacznym nagrzewaniu się obrotowych części kombajnu (bęben młócący);

 

Szczególną uwagę należy zwrócić przejeżdżając kombajnem przez podwórza gospodarstw oraz w pobliżu budynków gospodarskich – tam istnieje możliwość zaprószenia ognia.

 

W przypadku zapalenia się w kombajnie ściętego zboża, należy natychmiast wyłączyć mechanizm tnący, aby przerwać dalszy dopływ zboża, po czym odjechać z łanu na bezpieczną odległość. Następnie poprzez mechanizm omłotowy i wytrząsacz należy wyrzucić palące się zboże na zewnątrz i przystąpić do gaszenia za pomocą posiadanych gaśnic, które powinny być na wyposażeniu każdego kombajnu. Wskazane jest również, aby na kombajnie znajdowały się szpadle, łopaty w celu wykonania pasów – przerw ograniczających rozprzestrzenianie się ognia.

Po zakończeniu prac należy pamiętać, iż nie wolno garażować kombajnu w stodole, ani parkować w pobliżu stert i stogów.

Przed przystąpieniem do sianokosów warto jest chyba uzmysłowić sobie zagrożenia z tym związane, tak aby cały wysiłek i ogromna ciężka praca nie poszły na darmo z dymem.

 

PPSP Kętrzyn