stat4u
Korsze. Burmistrz Korsz – Ryszard Ostrowski – kłamał - Quick.Cms - szybki i prosty system zarządzania treścią

Korsze. Burmistrz Korsz – Ryszard Ostrowski – kłamał

Aktualności » Korsze. Burmistrz Korsz – Ryszard Ostrowski – kłamał

Data:28.08.2013 (ost. aktualizacja 28.08.2013 13:35)
  • Burmistrz Korsz twierdził, że żadnego martwego zwierzęcia nie znaleziono
    Burmistrz Korsz twierdził, że żadnego martwego zwierzęcia nie znaleziono

Burmistrz Korsz nie lubi odpowiadać na trudne pytania i nie przyjmuje krytyki. Przyzwyczajony jedynie do medialnych peanów nie potrafi zachować się jak przystało na burmistrza, gdy trzeba odpowiedzieć na trudne pytania dotyczące jego działalności. Zaznaczam, publicznej działalności.

Na nasze pytania odpowiada wymijająco, arogancko, często nas pouczając i strasząc, że „ nie będzie udzielał wywiadów”, chociaż z prośbą o wywiad nie zwracaliśmy się.

Szczególnie trudno Ryszardowi Ostrowskiemu było pogodzić się z przesłanymi przez naszą redakcję pytaniami dotyczącymi zatrudnienia jego żony w Przedszkolu Miejskim w Korszach, które jest przedszkolem publicznym (o tym wkrótce). Wówczas nie uzyskaliśmy odpowiedzi, bowiem Burmistrz stwierdził, że pytania dotyczą sfery prywatności jego rodziny (przedszkole nie jest prywatne), a na kolejne pytania bez wskazywania już z imienia i nazwiska, zwyczajnie nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Szczytem jednak wszystkiego było udzielenie nieprawdziwej odpowiedzi przez Burmistrza Ryszarda Ostrowskiego w sprawie związanej ze znalezioną  na terenie Korsz martwą sarną.

Przypomnijmy. Jak wynika z postępowania Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie, w kwietniu bieżącego roku znaleziona została martwa sarna na terenie Korsz, przetransportowana przez spółkę gminną „WIKOM” do jednej z hal, a następnie na polecenie zastępcy prezesa zakopana gdzieś na terenie tej spółki bez stosownych zezwoleń.

Nasza redakcja po otrzymaniu informacji o tym, że spółka gminna bez zachowania procedur pozbyła się padliny, zapytała Burmistrza Korsz, czy faktycznie znaleziono martwe zwierzę na terenie miasta. Burmistrz w piśmie z dnia 29 maja 2013r stanowczo stwierdził, że w roku 2013 nie znaleziono żadnego martwego zwierzęcia (załącznik 1).

Chcąc upewnić się, ponownie zapytaliśmy pismem z dnia 10 czerwca 2013r o to, czy w roku 2013 zostało znalezione martwe dzikie zwierzę na terenie Korsz. W piśmie z dnia 12 czerwca 2013 roku otrzymaliśmy informację, iż „ Odpowiedź w sprawie znalezienia martwego zwierzęcia w Korszach została udzielona w piśmie z dnia 29 maja 2013r” (załącznik 2). Tym samym burmistrz nadal brnął w kłamstwie. Należy dodać, że pismo z dnia 10 czerwca 2013r  nasza redakcja zatytułowała równocześnie do Burmistrza Korsz oraz do Komendanta Straży Miejskiej w Korszach, ponieważ to funkcjonariusze Straży Miejskiej w Korszach (podległej bezpośrednio Burmistrzowi) poinformowali o znalezionej padlinie spółkę gminną „WIKOM”.

Tak więc Burmistrz Korsz świadomie kłamał informując naszą redakcję, że nie zostało znalezione żadne zwierzę, ponieważ nie wydaje się, by spółka gminna „WIKOM”, a tym bardziej Komendant Straży Miejskiej wprowadzili w błąd Burmistrza. Tym bardziej, że  fakt znalezienia martwej sarny Straż Miejska utrwaliła w formie pisemnej.

Wobec powyższych faktów zachodzi podejrzenie poświadczenia nieprawdy przez Burmistrza Korsz, co wyczerpuje znamiona art. 271 k.k., który brzmi:

Art. 271. § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Wobec powyższych faktów zostanie złożone zawiadomienie do prokuratury w związku z prawdopodobieństwem poświadczenia nieprawdy przez Burmistrza Korsz- Ryszarda Ostrowskiego.

Tomasz Dudziak