stat4u
Korsze. Burmistrz Korsz oszukał mieszkańców ? - Quick.Cms - szybki i prosty system zarządzania treścią

Korsze. Burmistrz Korsz oszukał mieszkańców ?

Aktualności » Korsze. Burmistrz Korsz oszukał mieszkańców ?

Data:12.04.2014 (ost. aktualizacja 13.04.2014 08:59)
  • ilustracja do tekstu
    ilustracja do tekstu

Burmistrz Korsz w podwójnym wydaniu Nr 1/2014 Dwutygodnika Lokalnego Gminy Korsze "Twoja Gmina Korsze" oświadczył: "Postanowiliśmy zaprzestać obowiązkowych publikacji płatnych ogłoszeń w innych mediach i za zaoszczędzone pieniądze założyć i zarejestrować gminną gazetę". Gazetę owszem założył, ale ogłoszenia nadal zamieszcza w innych mediach (w bezpłatnym dodatku do jednego z tytułów prasowych), słono przy tym za to płacąc. I to nie tylko obowiązkowe, ale i te nieobowiązkowe.

Ryszard Ostrowski twierdząc, że zaprzestanie obowiązkowych ogłoszeń wiedział, że tego nie zrobi. Wiedział bowiem, będąc już ósmy rok burmistrzem, że zgodnie z  par. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207, poz. 2108 oraz z 2009 r. nr 55, poz. 450), regulującym zasady publikacji ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu.

Tymczasem "Twoja Gmina Korsze" to dwutygodnik o zasięgu gminnym.

Być może burmistrz stwierdzając nieprawdę chciał usprawiedliwić dodatkowe wydatki związane z wydawaniem dwutygodnika opłacanego z gminnej kasy. Oprócz kosztów związanych z drukiem zatrudnieni zostali w tym celu też na umowy cywilno-prawne dojeżdżający aż z innych powiatów nowi pracownicy.

Tak na marginesie, to jeżeli nie było konieczności przeprowadzenia procedury konkursowej na wolne stanowiska urzędnicze (z pewnością przyjrzy się temu wojewoda), to czy nie można było dać pracę mieszkańcom gminy? O tym jednak więcej już wkrótce.

Tomasz Dudziak