stat4u
Korsze. CZY RADA MIEJSKA W KORSZACH ZMNIEJSZY WYNAGRODZENIE ZASADNICZE BURMISTRZOWI KORSZ ? - Quick.Cms - szybki i prosty system zarządzania treścią

Korsze. CZY RADA MIEJSKA W KORSZACH ZMNIEJSZY WYNAGRODZENIE ZASADNICZE BURMISTRZOWI KORSZ ?

Aktualności » Korsze. CZY RADA MIEJSKA W KORSZACH ZMNIEJSZY WYNAGRODZENIE ZASADNICZE BURMISTRZOWI KORSZ ?

Data:28.12.2016 (ost. aktualizacja 28.12.2016 20:45)
  • fot. Archiwum
    fot. Archiwum

Jutro (29.12.2016r)o godz. 14:00 ostatnia sesja Rady Miejskiej w Korszach w tym roku. Wydaje się, że powinien w niej uczestniczyć burmistrz Korsz, który przez ostatnie miesiące bojkotował obrady organu uchwałodawczego i kontrolnego gminy swoją nieobecnością. Tym bardziej, że jednym z punktów sesji jest prawdopodobnie zmniejszenie wypłaty Ostrowskiemu.

Obecnie Ryszard Ostrowski otrzymuje wypłatę na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr III/7/2014 z 22 grudnia 2014r., która brzmi:

§ 1. Z dniem 08 grudnia 2014 r. ustala się wynagrodzenie miesięczne Burmistrza Korsz w następującej wysokości:

1. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5.000 złotych.

2. Dodatek funkcyjny w wysokości 1.700 złotych.

3. Dodatek specjalny w kwocie 30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

4. Dodatek stażowy w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2. Burmistrzowi Korsz zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują także: nagroda jubileuszowa i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 8 grudnia 2014 roku.

Jak wynika z powyższego zapisu, burmistrz Korsz każdego miesiąca pobiera z gminnej kasy 9.710, 00 zł. Do tego otrzymuje nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Nie wspominając o delegacjach i innych profitach.

Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, radni Rady Miejskiej w Korszach uznali, że takie wynagrodzenie nie należy się Ostrowskiemu. Prawdopodobnie zamierzają obniżyć wynagrodzenie zasadnicze do 4.200,00 zł. Nieoficjalnie, ponieważ zgodnie z dotychczasową praktyką projektu uchwały nie otrzymaliśmy od burmistrza, który zasłaniał się 14-dniowym terminem na odpowiedź na prośbę o uzyskanie informacji publicznej. Tylko, że ustawa z dnia 6 września 2001 r. O dostępie do informacji publicznej mówi w art. 13, że udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (…). Jeśli pracownik Biura Obsługi Rady ma problem ze skserowaniem projektu uchwały, który otrzymali już radni, to może trzeba zmienić pracownika. Zresztą protokoły z sesji Rady Miejskiej w Korszach są zamieszczane dopiero po kilku miesiącach, a otrzymanie nagrania z sesji nie jest możliwe.

Nie dziwi nas postawa burmistrza, który w każdym wywiadzie sponsorowanym mówi, że jest otwarty na wszystko i wszystkich, a naszym zdaniem są to czcze słowa.

Dziwi nas natomiast postawa radnych, a szczególnie opozycyjnych wobec burmistrza, którzy nie chcą udostępnić projektu uchwały dotyczącej obniżenia wypłaty burmistrza zasłaniając się „zasadą”. Zasada jest taka, że informacje dotyczące funkcjonowania samorządu są jawne.

To kuriozalna postawa. Projekty uchwał powinny być zamieszczone na BIPie przed sesją, by mieszkańcy mogli zapoznać się z nimi.

Taka postawa świadczy o braku podstawowej wiedzy samorządowej albo o przeświadczeniu o wyższości w stosunku do swoich wyborców, dzięki którym pobierają co miesiąc kilkaset złotych z gminnej kasy. A powinni wiedzieć, że nie są „szczególną kastą”, jak stwierdziła prezes Sądu Najwyższego mówiąc o swoim środowisku, a wybrani zostali przez lokalną społeczność, by w jej imieniu ją reprezentować. Burmistrz jak i radni powinni w końcu zrozumieć, że nie muszą pełnić swojej funkcji „z łaski”. Mogą przecież zrezygnować. A mieszkańcy mają prawo do informacji. Obiektywnej informacji.

Tomasz Dudziak