stat4u
Korsze. DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ DO KOREKTY. GMINA KORSZE ZMIENIA STATUT - Quick.Cms - szybki i prosty system zarządzania treścią

Korsze. DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ DO KOREKTY. GMINA KORSZE ZMIENIA STATUT

Aktualności » Korsze. DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ DO KOREKTY. GMINA KORSZE ZMIENIA STATUT

Data:04.07.2017 (ost. aktualizacja 04.07.2017 19:55)
  • Tomasz Dudziak (na zdjęciu) zwrócił uwagę na zapis w Statucie Gminy Korsze niezgodny z prawem/ Archiwum
    Tomasz Dudziak (na zdjęciu) zwrócił uwagę na zapis w Statucie Gminy Korsze niezgodny z prawem/ Archiwum

Powszechnie wiadomo, że każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności samorządu i jego organów, a w szczególności prawo do wglądu w dokumenty powstające w toku wykonywania zadań publicznych. Nie zawsze jednak tak jest.

Samorządy często o tym zapominają, uzależniając możliwość otrzymania protokołu z sesji czy z prac poszczególnych komisji od formalnego ich przyjęcia. Działania takie są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Tomasz Dudziak  w maju bieżącego roku złożył wniosek o udostępnienie protokołów z posiedzeń jednej z gminnych komisji. Burmistrz Korsz w odpowiedzi wskazał, iż zgodnie z § 82 ust. 3 Statutu Gminy Korsze protokoły zostaną  udostępnione dopiero po ich formalnym przyjęciu.

Dudziak opierając się na obowiązującym orzecznictwie, m. in. Trybunału Konstytucyjnego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wezwał Radę Miejską w Korszach do usunięcia zapisu § 82 ust. 3  jako niezgodnego z obowiązującymi przepisami. Jak wynika z wyroku WSA we Wrocławiu (sygn. III SA/Wr 537/08), nie tylko dostęp do protokołów nie może być uzależniony od ich formalnego przyjęcia, ale też wszelkie materiały wytworzone przez dany organ w trakcie posiedzeń, jak na przykład nagranie audio czy audio-wideo, powinny zostać udostępnione na wniosek. I nie ma znaczenia, że  jest to materiał na potrzeby wewnętrzne, np. w celu stworzenia protokołu.

Fakt ten ma szczególne znaczenie, gdy protokoły z sesji publikowane są dopiero po miesiącu, a nawet i dłużej.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Korszach, która odbyła się 29 czerwca 2017r, podjęto uchwałę Nr XL/271/2017 o zmianie Statutu Gminy Korsze poprzez skreślenie w  § 82 ust. 3, czyli de facto przyznano rację Dudziakowi. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

jk


Link do Uchwały Nr XL/271/17 tutaj