stat4u
Korsze. Finanse w Gminie Korsze - stan na koniec 2012 roku - Quick.Cms - szybki i prosty system zarządzania treścią

Korsze. Finanse w Gminie Korsze - stan na koniec 2012 roku

Aktualności » Korsze. Finanse w Gminie Korsze - stan na koniec 2012 roku

Data:21.05.2013 (ost. aktualizacja 21.05.2013 07:10)

Jak wynika z zarządzenia Nr OG.0050.372.2013 Burmistrza Korsz z dnia 13 maja 2013 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikającej z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 roku o finansach publicznych wskaźnik zadłużenia w  Gminie Korsze na koniec 2012 roku wynosił 51,49% w stosunku do dochodów (według ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku nie może przekroczyć 60% wykonanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki)

Zobowiązania Gminy Korsze na koniec 2012 roku wynosiły 18.838.878,66 zł.

Dochody zaplanowane na koniec 2012 roku -  38.189.048,99 zł.

Dochody zrealizowane na koniec 2012 roku - 36.581.171,19 zł.

redakcja

 


 

 link do informacji

http://prawomiejscowe.pl/institution/19543/legalact/166129/19543