stat4u
Korsze. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTORA W REFERACIE GOSPODARKI TERENOWEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM - Quick.Cms - szybki i prosty system zarządzania treścią

Korsze. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTORA W REFERACIE GOSPODARKI TERENOWEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM

Aktualności » Korsze. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTORA W REFERACIE GOSPODARKI TERENOWEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM

Data:16.07.2018 (ost. aktualizacja 16.07.2018 18:04)
  • Urząd Miejski w Korszach/Archiwum
    Urząd Miejski w Korszach/Archiwum

Burmistrz Korsz ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Gospodarki Terenowej w Urzędzie Miejskim w Korszach.

Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
- wykształcenie: średnie,
- staż pracy – co najmniej 3 lata,
- nieposzlakowana opinia,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy

Link do ogłoszenia tutaj

red.