stat4u
Korsze. Nie ma chętnych do objęcia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Korszach - Quick.Cms - szybki i prosty system zarządzania treścią

Korsze. Nie ma chętnych do objęcia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Korszach

Aktualności » Korsze. Nie ma chętnych do objęcia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Korszach

Data:04.07.2013 (ost. aktualizacja 04.07.2013 09:53)
  • Przedszkole Miejskie w Korszach. fot. archiwum
    Przedszkole Miejskie w Korszach. fot. archiwum

Burmistrz Korsz ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Korszach. Do 25 czerwca 2013r należało składać oferty.
Postępowanie konkursowe zostało zakończone, ale nie rozstrzygnięte, ponieważ nie została złożona żadna oferta. Krótko mówiąc, nikt nie złożył dokumentów aplikacyjnych.

Zapytaliśmy Piotra Aleksandra Sańko –Kierownika Referatu Oświaty i Kultury w Urzędzie Miejskim w Korszach– co dalej.
Według naszego rozmówcy nie ma możliwości powtarzania konkursu do skutku, czyli do wyłonienia dyrektora. W chwili obecnej są trzy możliwości.
Pierwsza, to powierzenie obowiązków na pięcioletnią kadencję obecnemu dyrektorowi po  uzgodnieniu z Kuratorium Oświaty.
Drugą możliwością jest powierzenie stanowiska dyrektora na okres 5 lat, czyli na pełną kadencję, dowolnemu nauczycielowi mianowanemu po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej przedszkola.
Trzecia opcja, to powierzenie obowiązków dyrektora nauczycielowi tej placówki na okres do 10 miesięcy. Po tym okresie można przeprowadzić kolejny konkurs.
Decyzję o sposobie wyłonienia w chwili obecnej osoby, która obejmie obowiązki dyrektora Przedszkola Miejskiego w Korszach, podejmie burmistrz.
Obecny dyrektor pozostaje na stanowisku do końca wakacji.

 

Tomasz Dudziak