stat4u
Korsze. Olsztyn. KOLEJNA NEGATYWNA OPINIA RIO W OLSZTYNIE DOTYCZĄCA GMINY KORSZE ! - Quick.Cms - szybki i prosty system zarządzania treścią

Korsze. Olsztyn. KOLEJNA NEGATYWNA OPINIA RIO W OLSZTYNIE DOTYCZĄCA GMINY KORSZE !

Aktualności » Korsze. Olsztyn. KOLEJNA NEGATYWNA OPINIA RIO W OLSZTYNIE DOTYCZĄCA GMINY KORSZE !

Data:18.12.2016 (ost. aktualizacja 18.12.2016 15:00)
  • Fotomontaż: redakcja
    Fotomontaż: redakcja

Burmistrz Korsz dramatycznie szuka możliwości sfinansowania deficytu w zaplanowanym na przyszły rok budżecie.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie nie widzi jednak możliwości spłaty przez gminę Korsze kredytu w kwocie 1.700.000 zł, bo taką kwotę wskazał burmistrz Ryszard Ostrowski we wniosku do  RIO w Olsztynie o wydanie opinii.  Burmistrz Korsz sporządzając sytuację finansową nie wykazał jednak rozchodów gminy Korsze z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek.

W gminie Korsze planowane dochody na 2017 rok wyniosą 46.514.225,63 zł, planowane wydatki 49.797.506,90 zł, deficyt budżetu wyniesie 3.283.281,27 zł, przychody budżetu  4.643.281,27 zł, a rozchody  1.360.000,00 zł.

Tomasz Dudziak