stat4u
Korsze, Olsztyn. RIO W OLSZTYNIE NEGATYWNIE ZAOPINIOWAŁA PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA PRZYSZŁY ROK PRZEDSTAWIONY PRZEZ BURMISTRZA KORSZ ! - Quick.Cms - szybki i prosty system zarządzania treścią

Korsze, Olsztyn. RIO W OLSZTYNIE NEGATYWNIE ZAOPINIOWAŁA PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA PRZYSZŁY ROK PRZEDSTAWIONY PRZEZ BURMISTRZA KORSZ !

Aktualności » Korsze, Olsztyn. RIO W OLSZTYNIE NEGATYWNIE ZAOPINIOWAŁA PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA PRZYSZŁY ROK PRZEDSTAWIONY PRZEZ BURMISTRZA KORSZ !

Data:17.12.2016 (ost. aktualizacja 17.12.2016 21:40)
  • fot. Tomasz Dudziak/archiwum
    fot. Tomasz Dudziak/archiwum

O złej kondycji finansowej gminy Korsze mówi się od jakiegoś czasu. Do mieszkańców gminy docierają informacje o zaciąganiu przez Ryszarda Ostrowskiego - burmistrza Korsz - kolejnych zobowiązań finansowych. I nie byłoby może w tym nic nadzwyczajnego, bowiem wiele samorządów zaciąga kredyty na sfinansowanie deficytu budżetowego, ale gmina Korsze, zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,  nie posiada możliwości zaciągania kredytów i pożyczek w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Takie stanowisko zajął Skład Orzekający RIO w Olsztynie w uchwale z 1 grudnia 2016r negatywnie opiniując projekt budżetu gminy Korsze na 2017 rok przedstawiony przez burmistrza Korsz. Równocześnie negatywnie zaopiniowana została możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu na przyszły rok.

Należy zaznaczyć, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie przeprowadziła kontrolę kompleksową gospodarki finansowej gminy Korsze, zakończoną podpisaniem w dniu 13 lipca 2016 r. protokołu kontroli. Jej wyniki były dla burmistrza Korsz druzgocące.

Tomasz Dudziak