stat4u
Korsze, Olsztyn. SĄD WYGASIŁ KOLEJNY MANDAT RADNEGO W GMINIE KORSZE ! - Quick.Cms - szybki i prosty system zarządzania treścią

Korsze, Olsztyn. SĄD WYGASIŁ KOLEJNY MANDAT RADNEGO W GMINIE KORSZE !

Aktualności » Korsze, Olsztyn. SĄD WYGASIŁ KOLEJNY MANDAT RADNEGO W GMINIE KORSZE !

Data:21.12.2018 (ost. aktualizacja 21.12.2018 16:02)
  • Ilustracja do tekstu/Archiwum
    Ilustracja do tekstu/Archiwum

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 20 grudnia 2018 r. rozpoznał sprawę o sygn. I Ns 348/18 z protestu wyborczego Krzysztofa B. o stwierdzenie nieważności wyborów na Burmistrza Korsz oraz do Rady Miejskiej w Korszach. Skarżący podniósł m.in., że liczba wydanych kart do głosowania na burmistrza (3612) różniła się od liczby kart wyjętych z urn (3614). Podniósł też zarzut związany ze złamaniem ciszy wyborczej, a także wskazał na nieprawidłowości związane z nieaktualnym spisem wyborców, które miały mieć wpływ na wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Korszach w okręgach nr 14 i 15. Kolejny zarzut dotyczył obwodu wyborczego nr 2, okręgów wyborczych nr 4 i 5. Wnioskodawca wskazał, że komisja ds. przeprowadzenia głosowania wydała karty do głosowania na radnego z Okręgu Wyborczego nr 4 wyborcy umieszczonego w spisie wyborców w okręgu nr 5. W jego ocenie miało to wpływ na wynik wyborów, ponieważ Elżbieta Łotoczko wygrała wybory przewagą tylko 1 głosu.

Sąd Okręgowy w Olsztynie jeszcze tego samego dnia wydał postanowienie, którym stwierdził nieważność wyborów do Rady Miejskiej w Korszach w okręgach wyborczych nr 14 i 15, w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Sątocznie z powodu nieprawidłowości w spisach wyborców, a także wygasił mandaty dwojga radnych (Justyny Kurchan i Andrzeja Wankiewicza) i nakazał przeprowadzenie ponownych wyborów do Rady Miejskiej w tych okręgach. Tym samym postanowieniem Sąd stwierdził również nieważność wyborów w Okręgu Wyborczym nr 5 do Rady Miejskiej w Korszach, wygasił mandat radnej Elżbiety Łotoczko oraz nakazał przeprowadzenie ponownego głosowania w tym okręgu. Natomiast w pozostałym zakresie protest został oddalony.

Sąd podając ustne motywy rozstrzygnięcia w pierwszej kolejności odniósł się do kwestii związanej z nieprawidłowościami w spisach wyborców. Sąd ustalił, że faktycznie doszło do błędnego sporządzenia spisów wyborców, wskutek czego wyborcy z okręgu nr 15 zostali wpisani do okręgu nr 14 i otrzymali nieprawidłowe karty do głosowania. W dniu wyborów do godz. 16.25 wydano 31 nieprawidłowych kart do głosowania, co niewątpliwie miało wpływ na wynik wyborów w okręgach nr 14 i 15. Ciężar głosów rozkładał się bowiem w ten sposób, że w okręgu nr 14 wygrał Andrzej Wankiewicz różnicą 2 głosów, natomiast w okręgu nr 15 wygrała Justyna Kurchan różnicą 23 głosów. Sąd wskazał również, że mylne wydanie wyborcy z Okręgu Wyborczego nr 5 karty do głosowania w okręgu nr 4 miało wpływ na wyniki wyborów w okręgu nr 5, ponieważ Elżbieta Łotoczko wygrała w okręgu nr 5 różnicą tylko 1 głosu. Pozostałe zarzuty podniesione przez wnioskodawcę Sąd uznał za niezasadne.

Na postanowienie  przysługuje zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Na podstawie informacji Sądu Okręgowego w Olsztynie oprac. red.