stat4u
Korsze. Oświadczenia majątkowe nowych kierowników Jednostek Podległych Urzędowi Miejskiemu w Korszach. - Quick.Cms - szybki i prosty system zarządzania treścią

Korsze. Oświadczenia majątkowe nowych kierowników Jednostek Podległych Urzędowi Miejskiemu w Korszach.

Aktualności » Korsze. Oświadczenia majątkowe nowych kierowników Jednostek Podległych Urzędowi Miejskiemu w Korszach.

Data:25.03.2014 (ost. aktualizacja 25.03.2014 17:01)
  • ilustracja do tekstu
    ilustracja do tekstu

W listopadzie 2013r doszło do zmian na fotelach dyrektorskich w Miejskim Ośrodku Kultury oraz w Przedszkolu Miejskim w Korszach.

Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury został Tomasz Lenkowski, który w oświadczeniu majątkowym za okres od stycznia do listopada 2013 roku wykazał następujące dochody:

- z tytułu stażu zawodowego - 2.287,44 zł

- z tytułu umowy o dzieło zawartej z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Barcianach - 587,00 zł

- z tytułu umowy o dzieło z KSSK "Otwarte Drzwi" - 3.120,00 zł

- z tytułu umowy zlecenia zawartej z Urzędem Miejskim w Korszach - 5.957,43 zł

Ponadto Tomasz Lenkowski jest właścicielem dwóch mieszkań. Jedno o powierzchni 48,80 m2 o wartości 87.000,00 zł, drugie o powierzchni 50,00 m2 o wartości 82.500,00 zł.

Nowy dyrektor nie posiada żadnych zobowiązań

 

Ewa Kijanka p.o. dyrektor Przedszkola Miejskiego w Korszach wykazuje w oświadczeniu mieszkanie o powierzchni 48,5 m2 (współwłasność) o wartości 91.000,00 zł, mieszkanie o powierzchni 28,80 m2 (współwłasność) o wartości 36.000,00 zł.

Uzyskane dochody w okresie od stycznia do końca października 2013r z tytułu zatrudnienia - 56.605,84 zł

Posiada zobowiązania wobec banków z tytułu zaciągniętych kredytów.

jk