stat4u
Korsze. Prywatne konto z samorządowym tytułem w tle. - Quick.Cms - szybki i prosty system zarządzania treścią

Korsze. Prywatne konto z samorządowym tytułem w tle.

Aktualności » Korsze. Prywatne konto z samorządowym tytułem w tle.

Data:22.05.2014 (ost.aktualizacja 22.05.2014 13:08)
  • Urząd Miejski w Korszach
    Urząd Miejski w Korszach

Od stycznia 2014r burmistrz Korsz zatrudnił człowieka, który w jednym z powiatowych tytułów prasowych nazwany został, cyt: „pierwszym szkodnikiem dziennikarskim powiatu (…), który zasłużył się wybitnie w publikowaniu wielu nieprawdziwych informacji o starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu (…). Dziś znalazł nowego mocodawcę i za pieniądze podatników dalej judzi i podgrzewa atmosferę”. Jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się starosta zaciągnął redaktora przed oblicze Temidy.

Człowiek ów zatrudniony został w Korszach na podstawie umowy zlecenia na wykonywanie zadań z zakresu przygotowywania dla mediów materiałów dotyczących Gminy Korsze. Jest też redaktorem naczelnym Dwutygodnika Lokalnego Gminy Korsze pod nazwą „Twoja Gmina Korsze”. Jak wynika z informacji uzyskanej od burmistrza Korsz, jest też administratorem strony na portalu społecznościowym facebook „Twoja Gmina Korsze”.

Tymczasem w piśmie skierowanym do naszej redakcji redaktor twierdzi, że konto „Twoja Gmina Korsze” na portalu internetowym Facebook, jest jego kontem prywatnym, a dwutygodnik „Twoja Gmina Korsze” nie posiada swojej strony internetowej.

Zdaniem redaktora konto pod identyczną nazwą jak wydawany w formie papierowej dwutygodnik, opatrzone herbem Gminy Korsze, zawierające kolejne numery dwutygodnika oraz treści dotyczące działalności korszeńskiego samorządu i administrowane przez człowieka, któremu płaci burmistrz publiczne pieniądze jest kontem prywatnym. A może przeczytamy niedługo, że to redaktor jest faktycznie burmistrzem, a Gmina Korsze to jego latyfundia?

Takim tokiem rozumowania równie dobrze każdy może założyć chociażby konto o nazwie „Urząd Miejski w Korszach”, wstawić herb i jątrzyć w lokalnej społeczności.

Dlaczego redaktor nie zaznaczył, że jest to jego prywatna strona? Mieszkańcy byli i są przeświadczeni, że jest to oficjalna strona Dwutygodnika Lokalnego Gminy Korsze pn. „Twoja Gmina Korsze”.

Faktem jest też, że na tej stronie, jak twierdzi burmistrz Korsz, administrowanej przez redaktora, pojawiło się ogłoszenie jednej z firm pożyczkowych gdzie, jak się później okazało, ktoś się podszył podając się jako Kamil Dudziak. Pytamy, czy włamał się na konto strony „Twoja Gmina Korsze” i sam zamieścił ogłoszenie? Wydaje się, że to administrator zarządza kontem i odpowiada za nie.

Po wykryciu oszustwa i naszej interwencji w firmie pożyczkowej ogłoszenie zostało szybko zdjęte ze strony, a widniejący herb Korsz został zastąpiony innym zdjęciem. Są to niepodważalne fakty, na które posiadamy dowody. Taka to jest wiarygodność redaktora gminnego dwutygodnika opłacanego z publicznych pieniędzy. Nie wspomnimy o języku „literackim” jakiego używa.

Dlatego nie będziemy więcej tracić czasu na korespondencję z tym Panem.

Tomasz Dudziak

Ewa Szyszkowska-Papis