stat4u
Korsze. Radna Ewa Zadłużna zarzuca burmistrzowi Korsz nieuprawnioną ingerencję w zakres kompetencji Rady Miejskiej. - Quick.Cms - szybki i prosty system zarządzania treścią

Korsze. Radna Ewa Zadłużna zarzuca burmistrzowi Korsz nieuprawnioną ingerencję w zakres kompetencji Rady Miejskiej.

Aktualności » Korsze. Radna Ewa Zadłużna zarzuca burmistrzowi Korsz nieuprawnioną ingerencję w zakres kompetencji Rady Miejskiej.

Data:08.11.2013 (ost. aktualizacja 08.11.2013 16:10)
  • Urząd Miejski w Korszach.Źródło: Archiwum
    Urząd Miejski w Korszach.Źródło: Archiwum

Podczas sesji Rady Miejskiej Nr XXXIX/2013 dnia 27 września 2013 roku radna Rady Miejskiej w Korszach -  Ewa Zadłużna – postawiła burmistrzowi Korsz, Ryszardowi Ostrowskiemu, zarzut, że w trakcie poprzedniej sesji Rady Miejskiej, w jej przerwie, spotkał się z wybranymi radnymi w celu nakłaniania ich do głosowania przeciwko wybraniu konkretnego radnego do jednej z komisji. Zdaniem radnej to nieuprawniona ingerencja w zakres kompetencji Rady Miejskiej. W ocenie Ewy Zadłużnej to działanie niedopuszczalne i rażąco narusza zasady demokratycznego państwa prawnego. Ponadto zaznaczyła, że burmistrz zapomniał, iż radny ma obowiązek sprawować swoje obowiązki godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro gminy i jej mieszkańców.

Ryszard Ostrowski odpowiedział, że większość zarzutów kierowanych do niego przez radną mija się z prawem i prawdą. Stwierdził, że nikt mu nie zabroni spotykania się z tymi radnymi, z którymi uzna za celowe spotkanie się. Dalsza argumentacja była taka, że spotyka się z nimi w różnych sprawach, ponieważ wraz z nimi tworzy komitet, z którego startował zarówno on jak i część radnych i będzie nadal spotykał się z nimi bez względu na to, czy to się radnej podoba czy nie.

oprac. na podstawie protokołu

Tomasz Dudziak