stat4u
Korsze. Rodzice płacili za przedszkole, teraz mogą walczyć o zwrot pieniędzy. - Quick.Cms - szybki i prosty system zarządzania treścią

Korsze. Rodzice płacili za przedszkole, teraz mogą walczyć o zwrot pieniędzy.

Aktualności » Korsze. Rodzice płacili za przedszkole, teraz mogą walczyć o zwrot pieniędzy.

Data:08.06.2013 (ost. aktualizacja 08.06.2013 16:48)
  • Przedszkole Miejskie w Korszach. fot. Archiwum
    Przedszkole Miejskie w Korszach. fot. Archiwum

Wraca temat opłat za Publiczne Przedszkole Miejskie w Korszach. Przypomnijmy.

Rada Miejska w Korszach na wniosek Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie musiała  dokonać zmiany uchwały dotyczącej opłat przedszkolnych.

Opłatę w 2004 roku ustalili miejscy Radni.
Na początku rodzice płacili kwotę 100,00 zł, potem 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie minimalne wynagrodzenie za pracę to 1.600,00 zł)

Według Prokuratury w Kętrzynie opłata pobierana za pobyt dzieci w Przedszkolu Miejskim
w Korszach była opłatą stałą, co nie było zgodne z prawem. Prokurator powołał się m.in. na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Już kilka lat temu wpływały pisma mieszkańców w tej sprawie. Rada Miejska uznała,
iż wszystko jest zgodne z literą prawa (jak się okazuje, nie do końca).

Z racji swojego stanowiska i uprawnień mógł podjąć działania w interesie mieszkańców Burmistrz - Ryszard Ostrowski - poprzez przedłożenie projektu uchwały w tej sprawie. Niestety, nie wykazał żadnej inicjatywy.

Uchwała została zmieniona zgodnie z wnioskiem Prokuratury. Opłata nie będzie już miała charakteru stałego. Dnia 28 maja 2013r zamieszczona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od zamieszczenia z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie terminu wejścia w życie. Tak więc uchwała będzie obowiązywała od lipca, czyli w okresie wakacyjnym.

Wraz ze zmianą charakteru pobieranych opłat, Radni ustalili stawki godzinowe, które za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin miałyby kształtować się następująco:

przy czterogodzinnym pobycie ponad 5 godzin – 8.80 zł dziennie

przy trzygodzinnym pobycie ponad 5 godzin – 8,70 zł dziennie

przy dwugodzinnym pobycie ponad 5 godzin – 7,60 zł dziennie

przy jednogodzinnym pobycie ponad 5 godzin,  – 8,00 zł dziennie

Tyle, że jak zapowiadał Prezes Rady Ministrów, opłaty za każdą godzinę pobytu dziecka
w przedszkolu powyżej 5-ciu godzin od września 2013r wynosić mają 1 złotówkę.
Tym samym obecna uchwała Rady Miejskiej w Korszach będzie  musiała ulec zmianie.

Wówczas to opłaty będą wyglądały następująco:

przy czterogodzinnym pobycie ponad 5 godzin – 4,00 zł dziennie

przy trzygodzinnym pobycie ponad 5 godzin – 3,00 zł dziennie

przy dwugodzinnym pobycie ponad 5 godzin – 2,00 zł dziennie

przy jednogodzinnym pobycie ponad 5 godzin,  – 1,00 zł dziennie

Różnica jest więc znacząca.

 

Szkoda, że korszeńscy Radni ustalając opłaty nie myśleli o tym, by ustalić je z korzyścią dla mieszkańców. Zastanawiająca jest też postawa Burmistrza, który mógł stanąć po stronie mieszkańców, ale tego nie uczynił, choć głosi wszem i wobec, że „jest dla ludzi”.

 

Małgorzata Raczyńska

Tomasz Dudziak


Poniżej zamieszczamy odpowiedź redakcji jednej z lokalnych gazet, która została wezwana przez Burmistrza Korsz do sprostowania materiału dotyczącego opłat w Przedszkolu Miejskim w Korszach. Jak czytamy, redakcja nie zamierza niczego prostować.