stat4u
Korsze. UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI ! - Quick.Cms - szybki i prosty system zarządzania treścią

Korsze. UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI !

Aktualności » Korsze. UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI !

Data:15.02.2018(ost. aktualizacja 15.02.2018 07:51)
  • Urząd Miejski w Korszach/fot. Archiwum
    Urząd Miejski w Korszach/fot. Archiwum

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  informujemy, iż istnieje możliwość uzyskania bonifikaty w wysokości 50% od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

Bonifikata przysługuje osobom fizycznym, których dochód miesięczny na 1 członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2017 rok, tj. kwoty: 2.135,76 złotych.

Osoby zainteresowane uzyskaniem bonifikaty, powinni złożyć wniosek o udzielenie bonifikaty i dokumenty o dochodach rodziny do dnia 1 marca 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Korszach, pokój nr 213.

Druk wniosku dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Korszach www.bip.korsze.pl, w zakładce: gospodarka nieruchomościami, druki do pobrania oraz w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Korszach, pokój nr 213.

Źródło: www.korsze.pl