stat4u
Korsze, Warszawa. Przywódca korszeńskiego „komitetu od ołowiu” może stanąć przed sądem - Quick.Cms - szybki i prosty system zarządzania treścią

Korsze, Warszawa. Przywódca korszeńskiego „komitetu od ołowiu” może stanąć przed sądem

Aktualności » Korsze, Warszawa. Przywódca korszeńskiego „komitetu od ołowiu” może stanąć przed sądem

Data:19.02.2015 (ost. aktualizacja 19.02.2015 21:30)
  • źródło: Archiwum
    źródło: Archiwum

Lider „Komitetu na rzecz Ochrony Środowiska i Zdrowia Mieszkańców miasta Korsze” został wezwany przez ZAP Sznajder Batterien S.A. do zaniechania naruszania dóbr osobistych. Warszawska kancelaria reprezentująca firmę zarzuca mu pomówienia głoszone na organizowanych wiecach, akcjach protestacyjnych oraz w mediach, m.in., że  28 listopada 2014 r. na antenie telewizji TVP INFO twierdził, iż przedstawiciele firmy „popełnili przestępstwo przekupstwa oraz płatnej protekcji wobec obecnego Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego”.

W uzasadnieniu prawnicy napisali:  „Głosząc powyższe pomówienia, opiera się Pan jedynie na nieuzasadnionych domysłach, nie przedstawiając żadnych rzetelnych dowodów. Istotnym pozostaje również, iż rozpowszechniane przez Pana tezy pozostają w sposób oczywisty sprzeczne z badaniami przeprowadzonymi przez specjalistów, którzy wykluczyli negatywne oddziaływanie ze strony zakładu prowadzonego przez mojego Mocodawcę na zdrowie mieszkańców Korsz. Wygłaszanie nieprawdziwych informacji jest pomówieniem godzącym w dobre imię i cześć mojego Mandanta, który od lat jest poważany i ceniony w swojej branży”.

W dalszej części pisma warszawska kancelaria w imieniu ZAP Sznajder Batterien S.A. wezwała lidera Komitetu, aby w ciągu 7. dni od otrzymania wezwania wydał publiczne oświadczenie prostujące pomówienia oraz wystosował stosowne przeprosiny.  Ma też wpłacić 150.000 zł na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża w ramach usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych przedsiębiorcy.

Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, ZAP Sznajder Batterien S.A. nie wyklucza, że wystosuje kolejne wezwania do tych, którzy będą naruszać dobra osobiste firmy.

jk