stat4u
Olsztyn, Korsze. Postanowienie w sprawie w trybie wyborczym jest już prawomocne - Quick.Cms - szybki i prosty system zarządzania treścią

Olsztyn, Korsze. Postanowienie w sprawie w trybie wyborczym jest już prawomocne

Aktualności » Olsztyn, Korsze. Postanowienie w sprawie w trybie wyborczym jest już prawomocne

Data:07.11.2014 (ost.aktualizacja 07.11.2014 21:15)

W uzasadnieniu prawomocnego już postanowienia, w związku z materiałami medialnymi Tomasza Dudziaka i Ewy Szyszkowskiej-Papis opisującymi wyjazd delegacji korszeńskich urzędników do Rosji,  sędzia Wiesław Kasprzyk stwierdził:

"Dokonując oceny materiału dowodowego zebranego w aktach sprawy pod kątem prawdziwości informacji zawartych w publikacjach, o których mowa, sąd stwierdza, iż tekstom umieszczonym w papierowej wersji, internetowej wersji, a także w audycji telewizyjnej nie można przypisać cechy nieprawdziwości. W każdym z tych tekstów, ich autorzy - uczestnicy postępowania opierają się na informacji otrzymanej z Urzędu Miejskiego w Korszach. A z niej wynika, iż uczestnikiem delegacji był Ryszard Ostrowski. W każdym z tekstów uczestnicy zawierają stwierdzenie jak wynika z dokumentu przesłanego nam przez Urząd Miejski ... Tezy uczestników postępowania nie są zatem ich twierdzeniami, a swego rodzaju relacją z treści dokumentu, który otrzymali. Uczestnicy postępowania tworząc materiał prasowy zwrócili się o informacje do samego źródła, czyli Urzędu Miasta Korsze. Otrzymali pismo z informacją, jak się potem okazało, błędnej treści. Ale błąd jaki się znalazł w tym piśmie nie może obciążać uczestników.

W tym miejscu wskazać należy, iż burmistrz Ryszard Ostrowski miał możliwość osobistego sprostowania tej błędnej informacji w audycji Telewizji Mazurskiej.  Jednakże zbyt impulsywna reakcja na zadawane przez uczestników pytania uniemożliwiła rzeczowe wyjaśnienie spornej kwestii.

Przechodząc do oceny tekstów przez pryzmat art. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo prasowe należy stwierdzić, iż uczestnicy postępowania dochowali obowiązków w nim zawartych.

W konsekwencji, z braku podstaw z art. 111 Kodeksu wyborczego wniosek oddalono uznając, iż sporne teksty nie zawierają informacji nieprawdziwych"

jk