stat4u
TOMASZ DUDZIAK KANDYDATEM NA BURMISTRZA KORSZ - Quick.Cms - szybki i prosty system zarządzania treścią

TOMASZ DUDZIAK KANDYDATEM NA BURMISTRZA KORSZ

Aktualności » TOMASZ DUDZIAK KANDYDATEM NA BURMISTRZA KORSZ

Data:17.09.2018 (ost. aktualizacja 17.09.2018 10:32)
  • Tomasz Dudziak pierwszym oficjalnym kandydatem na burmistrza Korsz/arch.
    Tomasz Dudziak pierwszym oficjalnym kandydatem na burmistrza Korsz/arch.

   Kadencja rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast upływa 16 listopada. Do tego czasu należy wyłonić nowe organy samorządowe. W związku z tym wybory samorządowe odbędą się 21 października 2018r. Do dzisiaj (17.09.2018r) komitety wyborcze mogą rejestrować kandydatów na radnych, natomiast do 26 września należy dokonać rejestracji kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów.
Kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta może zgłosić komitet wyborczy, który zarejestrował listy kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy w co najmniej połowie okręgów wyborczych w tej samej gminie, w której chce wystawić kandydata.
Dodatkowo w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców komitet może zgłosić kandydata na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta , gdy liczba zarejestrowanych przez ten komitet kandydatów na radnych w każdym z okręgów w tym mieście nie jest mniejsza, niż wynosi liczba radnych, wybieranych w danym okręgu.

Już wiemy, że oprócz obecnego burmistrza Korsz – Ryszarda Ostrowskiego, o fotel burmistrza będzie ubiegał się Tomasz Dudziak. Komitet, który zgłosił Dudziaka, wcześniej zarejestrował kandydatów do Rady Miejskiej w Korszach.
 

   Tomasz Dudziak 31 października skończy 45 lat. Z wykształcenia jest politologiem i informatykiem. Ukończył też studia podyplomowe w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w Instytucie Nauk Prawnych w zakresie zarządzania w administracji publicznej. Lokalny działacz sportowy (był prezesem i sponsorem lokalnego klubu, członkiem Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, a także delegatem na Zjazd PZPN z Warmii i Mazur).
Jako ławnik i wiceprzewodniczący Rady Ławniczej orzekał w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie w sprawach z zakresu prawa pracy.
Były przedsiębiorca w branży transportowej, a także współtwórca dwóch lokalnych telewizji, dziennikarz i redaktor naczelny. Prezes Spółdzielni Socjalnej oraz stowarzyszenia na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Właściciel i redaktor naczelny portalu internetowego zarejestrowanego jako tygodnik.

 

W roku 2006 ubiegał się o fotel burmistrza Korsz uzyskując wówczas dobry trzeci wynik. Poparł wtedy w drugiej turze Ryszarda Ostrowskiego, za co miał zostać jego zastępcą. Ryszard Ostrowski nie powołał jednak Dudziaka na swojego zastępcę.

Tomasz Dudziak pracował w Urzędzie Miejskim na stanowisku Inspektora ds. pozyskiwania środków i funduszy, gdzie m.in. koordynował prace nad ważnymi dokumentami strategicznymi dla gminy jak Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Korsze do roku 2020, Wieloletni Plan Finansowy czy Plany Zagospodarowania Przestrzennego. Nawiązał również współpracę z miastami z Litwy, Rosji i Niemiec. Dwa pierwsze są do tej pory miastami partnerskimi Gminy Korsze.

Dudziak jest bezpartyjny, należał tylko do jednej partii – Prawo i Sprawiedliwość (w latach 2002-2010). Był asystentem posła Jerzego Gosiewskiego (2007-2011), a od roku 2016 do chwili obecnej jest asystentem posła niezrzeszonego – Janusza Sanockiego.
W roku 2015 kandydował do Sejmu z listy Pawła Kukiza z drugiej pozycji uzyskując najlepszy wynik (prawie 2 tys. głosów) ze wszystkich kandydatów z powiatu kętrzyńskiego, którzy kandydowali w wyborach parlamentarnych w 2015 roku.

Red.