stat4u
Warszawa,Kętrzyn, Korsze, Warnikajmy. Wracamy do tematu fatalnych warunków mieszkaniowych dwóch rodzin z Warnikajm - Quick.Cms - szybki i prosty system zarządzania treścią

Warszawa,Kętrzyn, Korsze, Warnikajmy. Wracamy do tematu fatalnych warunków mieszkaniowych dwóch rodzin z Warnikajm

Aktualności » Warszawa,Kętrzyn, Korsze, Warnikajmy. Wracamy do tematu fatalnych warunków mieszkaniowych dwóch rodzin z Warnikajm

Data:25.07.2013 (ost. aktualizacja 25.07.2013 12:26)
  • źródło: Archiwum
    źródło: Archiwum

Mamy pierwsze efekty współpracy naszej redakcji
z profesorem Tomaszem Siemiątkowskim z Kancelarii Prawnej Głuchowski, Siemiątkowski, Zwara z siedzibą
w Warszawie w sprawie fatalnych warunków mieszkaniowych dwóch rodzin z Warnikajm (gmina Korsze)

Przypomnijmy. W miejscowości Warnikajmy (gmina Korsze) w mieszkaniach należących do zasobów mieszkaniowych gminy zamieszkują dwie rodziny, w tym jedna z małymi dziećmi. Stan mieszkań jest fatalny, choć całkiem niedawno przeprowadzono prace remontowe.

Mimo licznych próśb kierowanych do lokalnych władz o doprowadzenie pomieszczeń do stanu pozwalającego na zamieszkanie, najemcy nie uzyskali pomocy.

Zrozpaczeni mieszkańcy zainteresowali problemem Elżbietę Jaworowicz, która podjęła temat. W efekcie, 28 lutego bieżącego roku w programie „Sprawa dla reportera” wyemitowano reportaż ukazujący warunki, w jakich mieszkają rodziny z Warnikajm.
W programie w charakterze eksperta wystąpił profesor Tomasz Siemiątkowski z Kancelarii Prawnej Głuchowski, Siemiątkowski, Zwara z siedzibą w Warszawie, który bardzo krytycznie ocenił postawę władz samorządowych w tej sprawie.

Profesor Tomasz Siemiątkowski wyraził chęć współpracy z naszą redakcją w kwestii prawnej, by wymusić wręcz na władzach lokalnych dokonanie odpowiednich remontów mieszkań w Warnikajmach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie 03 lipca 2013 przeprowadził kontrolę pomieszczeń w Warnikajmach w zakresie zagrzybienia i zawilgocenia. Do właściciela mieszkań – Urzędu Gminy w Korszach skierowano pismo wnoszące o doprowadzenie budynku do stanu nie zagrażającego zdrowiu mieszkańców poprzez całkowite i trwałe usunięcie zawilgocenia i zagrzybienia. Poinformowano również Urząd Gminy o wpływie zagrzybienia na zdrowie człowieka, szczególnie na układ oddechowy.

Z kolei Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie zaplanował na 26 lipca 2013 kontrolę mieszkań wzywając jednocześnie osobę umocowaną do reprezentowania Urzędu Gminy w Korszach do udziału w niej. Zobowiązał również Gminę do przygotowania książki obiektu wraz z aktualnymi protokołami z ostatnich kontroli rocznych oraz do przygotowania kopii protokołów zdawczo-odbiorczych przekazania przedmiotowych lokali najemcom.

Tomasz Dudziak