stat4u
Warszawa. OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE SPOŁECZNYCH KOMITETÓW NAPRAWY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI - Quick.Cms - szybki i prosty system zarządzania treścią

Warszawa. OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE SPOŁECZNYCH KOMITETÓW NAPRAWY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Aktualności » Warszawa. OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE SPOŁECZNYCH KOMITETÓW NAPRAWY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Data:27.03.2017 (ost. aktualizacja 27.03.2017 20:05)
  • Polacy nie wierzą w sprawiedliwość w polskich sądach/ fot. Lech Krupczak
    Polacy nie wierzą w sprawiedliwość w polskich sądach/ fot. Lech Krupczak

Wczoraj w Warszawie odbyło się kolejne ogólnopolskie spotkanie Społecznych Komitetów Naprawy Wymiaru Sprawiedliwości. Tym razem przedstawiciele środowisk obywatelskich zebrali się nie jak dotychczas w Sejmie RP, ale w Domu Polonii w Warszawie.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Adam Słomka - działacz opozycji demokratycznej w PRL, w latach 1991–2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji oraz Zygmunt Miernik, który w proteście przeciwko przewlekaniu procesu Czesława Kiszczaka rzucił tortem w sędzię, za co został skazany  na karę bezwzględnego więzienia.

Debata zaowocowała przedstawieniem postulatów dotyczących reformy wymiaru sprawiedliwości. Zebrani za główną przyczynę nieprawidłowości w działaniu sądów i prokuratur uznali złamanie przez sądy konstytucyjnej zasady zwierzchnictwa Narodu ujętej w art.4 Ustawy Zasadniczej.  Artykuł ten stanowi, iż „władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu, a Naród sprawuje władzę przez swych przedstawicieli lub bezpośrednio”.  Jeśli zatem suweren wybiera posłów, senatorów czy prezydenta, to dlaczego nie miałby wybierać „trzeciej władzy” ?

W związku z powyższym zebrani w podjętej deklaracji domagają się:

1) Wybieralności sędziów jako realizacji fundamentalnej zasady suwerenności Narodu wyrażonej w art. 4 Konstytucji RP – albo w wyborach powszechnych, albo przez wybrane przez obywateli Wojewódzkie Rady Sądownictwa,

2) Wprowadzenia instytucji ławy przysięgłych jako realizacji art. 182 Konstytucji RP,

3) Wprowadzenia instytucji sędziego pokoju wybieranego w powszechnych wyborach przez mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego (gminy) do rozpatrywania spraw o wykroczenia,

4) Wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa w wyborach powszechnych i przywrócenia w ten sposób zgodności jej składu z zasadą suwerenności Narodu wyrażoną w art. 4 Konstytucji.

Domagają się również stałego rozpatrywania przez Sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka przypadków sędziowsko-prokuratorskiego bezprawia zgłaszanych przez obywateli, a także wprowadzenia do polskiego systemu sądowniczego instytucji rewizji nadzwyczajnej, która pozwoliłaby wyeliminować z obrotu prawnego wyraźnie niesprawiedliwe wyroki. Domagają się także powołania komisji, która dokonałaby weryfikacji kwestionowanych przez poszkodowanych obywateli orzeczeń sądowych.

W trakcie spotkania powołano do koordynowania działań Ruchu w skali kraju koordynatorów krajowych w osobach posła niezrzeszonego Janusza Sanockiego oraz posła Kukiz’15 Jerzego Jachnika. Wyłoniono też krajowe 6-osobowe gremium, które będzie uczestniczyło w pracach sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jednym z wybranych jest Tomasz Dudziak reprezentujący Warmię i Mazury, na co dzień asystent posła Janusza Sanockiego.

Nord/jk